Nhằm điều chỉnh hoạt động của các tổ chức chứng nhận chất lượng
Mục đích

Nhằm điều chỉnh hoạt động của các tổ chức chứng nhận chất lượng

Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 702 Nghiên cứu và phát triển khoa học xã hội và khoa học nhân văn
74909
Nơi nộp hồ sơ
 • Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng
 • Chi cục Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng địa phương sở tại
Lệ phí và Thời hạn

Không rõ quy định

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện:

 • Tổ chức chứng nhận chất lượng kể cả tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại việt nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  1. Là tổ chức hoạt động dịch vụ kỹ thuật bao gồm:
   • Tổ chức sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật thuộc các bộ quản lý chuyên ngành;
   • Doanh nghiệp được thành lập theo luật doanh nghiệp, luật doanh nghiệp nhà nước;
   • Doanh nghiệp nước ngoài được thành lập theo luật đầu tư nước ngoài tại việt nam thực hiện chứng nhận chất lượng theo các lĩnh vực đã ghi trong giấy phép đầu tư;
   • Chi nhánh tại việt nam của tổ chức chứng nhận nước ngoài được thành lập theo luật thương mại thực hiện việc chứng nhận chất lượng theo các lĩnh vực đã ghi trong giấy phép thành lập chi nhánh.
  2. Là tổ chức hoạt động độc lập, khách quan, được tổ chức công nhận hệ thống quản lý chất lượng quy định tại điều 15 của nghị định số 179/2004/NĐ-CP này công nhận có đủ năng lực quản lý, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn việt nam tương ứng
 • Tổ chức chứng nhận chất lượng phải đăng ký lĩnh vực hoạt động và mẫu dấu, mẫu biểu tượng, mẫu giấy chứng nhận chất lượng tại bộ khoa học và công nghệ.

Hồ sơ: Chưa quy định

Trình tự thủ tục

Không rõ quy định

Thời hạn trả lời hồ sơ

Không rõ quy định

Cơ quan thanh, kiểm tra

Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với các Bộ ngành có liên quan về một số hàng hóa nhất định

Hình thức xử phạt vi phạm

Không rõ quy định

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article