Nhằm đảm bảo chất lượng kiểm định phương tiện đo
Mục đích

Nhằm đảm bảo chất lượng kiểm định phương tiện đo

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 712 Môi giới, đấu giá bất động sản
Nơi nộp hồ sơ
 • Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng
 • Chi cục Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng địa phương sở tại
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: 100.000 đồng;

Thời hạn: 3 năm

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện:

 1. Việc ủy quyền phải căn cứ trên nhu cầu thực tế kiểm định phương tiện đo của ngành, địa phương, cơ sở và của người sử dụng, và khả năng kiểm định của cơ quan để đề nghị công nhận khả năng kiểm định
 2. Có tư cách pháp nhân, cơ cấu tổ chức, nề nếp quản lý và hoạt động ổn định, đảm bảo tính vô tư, khách quan trong kiểm định

Hồ sơ:

 1. Đơn đề nghị
 2. Báo cáo khả năng kiểm định;
 3. Bản sao văn bản về tư cách pháp nhân của tổ chức
Trình tự thủ tục
 1. Tổ chức đề nghị được uỷ quyền kiểm định lập hồ sơ gửi Tổng cục và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng địa phương sở tại (sau đây gọi tắt là chi cục).
 2. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 5 ngày, Chi cục thông báo, hướng dẫn cho tổ chức đề nghị uỷ quyền  kiểm định những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh;
 3. Khi hồ sơ đã đúng quy định, chậm nhất là 10 ngày làm việc, chi cục phải có ý kiến về  đề nghị uỷ quyền kiểm định và gửi ý kiến đề nghị về Tổng cục.
 4. Trên cơ sở hồ sơ của tổ chức đề nghị uỷ quyền và tham khảo ý kiến của Chi cục, trong thời hạn 1 tháng, Tổng cục tổ chức việc xem xét, đánh giá tại chỗ theo nội dung quy định tại mục 4 của Quyết định số 29/2002. Căn cứ vào kết quả đánh giá tại chỗ, Tổng cục xem xét, quyết định việc uỷ quyền kiểm định.
Thời hạn trả lời hồ sơ 1 tháng 10 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lương, chất lượng

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Xem Điều 11 Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article