Nhằm đảm bảo chất lượng kiểm định phương tiện đo
Mục đích

Nhằm đảm bảo chất lượng kiểm định phương tiện đo

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 712 Môi giới, đấu giá bất động sản
Nơi nộp hồ sơ

 

Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: Quy định không rõ;

Thời hạn: 5 năm

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện:

 1. Có đủ chuẩn và phương tiện kiểm định, bảo đảm nhiệt độ, áp suất, độ ẩm của phòng thí nghiệm theo yêu cầu quy định, tiện nghi và mặt bằng làm việc cần thiết cho việc kiểm định theo yêu cầu của quy trình kiểm định hiện hành;
 2. Chuẩn và phương tiện đo dùng để kiểm định phải được kiểm định, hiệu chuẩn.
 3. Có kiểm định viên đo lường phù hợp được chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên
 4. Có tư cách pháp nhân

Hồ sơ:

 1. Đơn đề nghị (theo mẫu quy định)
 2. Báo cáo khả năng kiểm định (theo mẫu quy định )
Trình tự thủ tục
 1. Tổ chức đề nghị được uỷ quyền kiểm định lập hồ sơ gửi Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng để xem xét hồ sơ.
 2. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc, Tổng cục thông báo cho tổ chức đề nghị công nhận những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh;
 3. Khi hồ sơ đã đúng quy định, trong thời hạn 1 tháng, Tổng cục tổ chức  việc xem xét, đánh giá tại chỗ theo nội dung quy định tại mục 4 của Quy định này.Căn cứ vào kết quả đánh giá tại chỗ, Tổng cục xem xét, quyết định việc công nhận
Thời hạn trả lời hồ sơ 01 tháng
Cơ quan thanh, kiểm tra
 • Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng
 • Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
 • Tổng cục Tiêu chuẩn đo lương, chất lượng – chi nhánh tại miền Nam và miền Trung
Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Xem Điều 11 Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article