Điều chỉnh các giao dịch liên quan đến thu ngoại tệ tiền mặt
Mục đích Điều chỉnh các giao dịch liên quan đến thu ngoại tệ tiền mặt
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 46 
47 
52101 
56
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn Không xác định
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn xin cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt;
  2. Bản sao công chứng quyết định thành lập hoặc quyết định đặt văn phòng của tổ chức;
  3. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép bán hàng miễn thuế hoặc làm các dịch vụ quốc tế.
Trình tự thủ tục
  1. Tổ chức kinh doanh bán hàng miễn thuế và cung ứng dịch vụ ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế và kho ngoại quan được niêm yết giá bằng ngoại tệ và nhận ngoại tệ từ việc bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ có các khoản thu ngoại tệ tiền mặt phải nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối).
  2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện việc cấp hoặc từ chối cấp giấy phép cho tổ chức. Trường hợp từ chối cấp giấy phép phải trả lời cho tổ chức bằng văn bản về lý do từ chối
Thời hạn trả lời hồ sơ 15 ngày làm việc
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra Ngân hàng nhà nước, Thanh tra Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố

Hình thức xử phạt vi phạm Các mức phạt từ 10.000.000 VNĐ đến 70.000.000 VNĐ. Xem chi tiết tại Điều 18 Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung

Giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước cấp là cơ sở để tổ chức nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản tại Ngân hàng

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article