Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất gây ra
Mục đích

Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất gây ra

Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 37 Tái chế
38 
39  

Nơi nộp hồ sơ

 

Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí:

 • Cơ sở kinh doanh phải thẩm định, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: 300.000 đồng
 • Cơ sở kinh doanh phải lập bảng kê khai các hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến môi trường: 150.000 đồng

Thời hạn:

 • 3 năm: đối với cơ sở có sử dụng chất độc hại, chất phóng xạ theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • 5 năm với các cơ sở không sử dụng chất độc hại, chất phóng xạ.
Các hồ sơ cần khi đăng ký
 1. Đơn xin cấp giấy phép về môi trường
 2. Bản kê khai hiện trạng về môi trường
 3. Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các cơ sở phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường (đối với cơ sở phải lập bản kê khai các hoạt động sn xuất có ảnh hưởng đến môi trường).
 4. Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường cấp cho cơ sở.
Trình tự thủ tục
 1. Cơ sở nộp hồ sơ xin giấy phép tới cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường .
 2. Cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép về môi trường phải cấp giấy biên nhận
 3. Cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ sẽ yêu cầu bổ sung, điều chỉnh hồ sơ trong vòng 30 ngày.
 4. Trong vòng 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu từ chối cấp giấy phép, cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường sẽ phải thông báo bằng văn bản cho cho người nộp hồ sơ, trong đó nếu rõ nguyên nhân
 5. Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường sẽ thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường.
Thời hạn trả lời hồ sơ 40 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng (Xem Khoản 8 Nghị định 121/2004/NĐ-CP ngày 18/5/20044 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường)

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung

Trường hợp cơ sở có thay đổi chủ giấy phép thì cơ sở phải thông báo cho cơ quan cấp giấy phép về môi trường biết.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article