Nhằm quản lý hoạt động của các tổ chức và cá nhân trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi
Mục đích

Nhằm quản lý hoạt động của các tổ chức và cá nhân trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 00

Các tổ chức và cá nhân muốn tiến hành các hoạt động sau:

 1. Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có;
 2. Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng;
 3. Trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m;
 4. Khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ;
 5. Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trừ các trường hợp sau:
  1. Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật;
  2. Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;
  3. Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi;
 6. Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện;
 7. Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản;
 8. Chôn phế thải, chất thải;
 9. Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác;
 10. Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước.

 

Nơi nộp hồ sơ Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Lệ phí và Thời hạn Không quy định
Các hồ sơ cần khi đăng ký
 1. Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;
 2. Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới hoặc bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn (theo khoản 2 điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 55/2004/QĐ-BNN)
 3. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;
 4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến công trình thủy lợi;
 5. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
 6. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;
 7. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.
Trình tự thủ tục
 1. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi nộp hồ sơ tại Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh), hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân huyện, xã).
 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kề từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện, sau cấp giấy phép (trường hợp không cấp phép, cơ quan đó phải thông báo lý do không cấp phép).
Thời hạn trả lời hồ sơ

30 ngày

Cơ quan thanh, kiểm tra
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Uỷ ban nhân dân tỉnh
 • Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Hình thức xử phạt vi phạm

Quy định trong Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung

Để bảo vệ công trình thủy lợi, thời hạn sử dụng của giấy phép có thể bị thay đổi khi xảy ra tình huống đặc biệt. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sẽ thông báo rõ lý do bằng văn bản.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article