Nhằm quản lý việc mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh
Mục đích Nhằm quản lý việc mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 00

Người cư trú là cá nhân khi xuất nhập cảnh có mang vàng vượt quá mức quy định

Nơi nộp hồ sơ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lệ phí và Thời hạn Không quy định
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn xin cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh;
  2. Hoá đơn mua hàng hoặc giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp hoặc giấy cam đoan của cá nhân mang vàng về tính hợp pháp của lượng vàng cần mang đi;
  3. Bản sao hộ chiếu (phải xuất trình hộ chiếu để đối chiếu) và thị thực nhập cảnh đối với những nước yêu cầu phải có thị thực nhập cảnh;
  4. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư (trường hợp cá nhân mang theo vàng khi định cư).

 

Trình tự thủ tục
  1. Người cư trú là cá nhân khi xuất nhập cảnh có mang vàng vượt quá mức quy định phải gửi hồ sơ đến Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cư trú
  2. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép cho cá nhân. Trường hợp từ chối phải có văn bản giải thích lý do.
Thời hạn trả lời hồ sơ 10 ngày làm việc
Cơ quan thanh, kiểm tra Thanh tra Ngân hàng nhà nước, Thanh tra Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố
Hình thức xử phạt vi phạm Quy định tại Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP.
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
  • Cá nhân nhập cảnh được mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế với khối lượng 1kg và phải khai báo Hải quan. Nếu mang vượt quá 1kg phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan phần vượt quá để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh;
  • Cá nhân xuất cảnh muốn mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế phải có giấy phép do Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cư trú cấp và phải khai báo Hải quan. Nếu cá nhân đã mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế khi nhập cảnh theo mức quy định và có khai báo Hải quan thì khi xuất cảnh được mang ra với khối lượng tối đa bằng lượng đã mang vào có khai báo Hải quan mà không phải xin giấy phép của Ngân hàng Nhà nước nhưng phải xuất trình tờ khai Hải quan khi nhập cảnh;
  • Cá nhân xuất cảnh mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo Hải quan. Nếu mang theo vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 1kg trở lên phải có giấy phép do Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cư trú cấp;
  • Cá nhân đã mang theo vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu khi nhập cảnh thì khi xuất cảnh được mang ra với khối lượng không vượt quá khối lượng đã mang vào có khai báo Hải quan khi nhập cảnh, không phải xin giấy phép của Ngân hàng Nhà nước nhưng phải xuất trình tờ khai Hải quan khi nhập cảnh.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article