Nhằm quản lý và kiểm soát việc mua tin kinh tế các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp kinh tế - tài chính - ngân hàng Việt Nam
Mục đích Nhằm quản lý và kiểm soát việc mua tin kinh tế các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp kinh tế - tài chính - ngân hàng Việt Nam
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 00

00: Tất cả
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn Không quy định
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Hồ sơ xin cấp phép:

  1. Đơn xin cấp phép: nói rõ mục đích, nội dung những tin cần mua, nơi đặt trụ sở, nơi lắp đặt thiết bị nhận tin
  2. Hồ sơ nhân sự và cá nhân chịu trách nhiệm khai thác, quản lý tin
Trình tự thủ tục Không quy định
Thời hạn trả lời hồ sơ Không quy định
Cơ quan thanh, kiểm tra

Bộ Văn hóa – Thông tin

Hình thức xử phạt vi phạm Việc xử lý vi phạm thực hiện theo qyu định tại Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chớnh phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin
Các văn bản luật liên quan
QD-TTg_Ds_1993_118
QD-BC_Ds_1993_776
Thông tin bổ sung
  • Những tổ chức mua tin trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức quốc tế có văn phòng đại diện tại Việt Nam chỉ được sử dụng tin trong nội bộ tổ chức của mình; không được bán lại hoặc đăng tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
  • Chỉ sau khi được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp giấy phép chính thức, tổ chức mua tin mới được ký hợp đồng với hãng tin nước ngoài hoặc cơ quan dịch vụ mua bán tin của Tổng cục Bưu điện
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article