Sổ tay đại biểu Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24

Sổ tay cho các đại biểu của Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 và các cuộc họp có liên quan dự kiến tăng năng lực cạnh tranh và khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ trong kỷ nguyên số.

Họp báo Hội nghị Bộ trưởng APEC 2017 về DNNVV

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo thông tin trước Hội nghị Bộ trưởng APEC 2017 về doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Sách hướng dẫn chương trình hỗ trợ DNNVV

Cuốn sách giúp các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp có được thông tin về các chương trình hỗ trợ DNNVV đang được Chính phủ thực hiện, từ đó, doanh nghiệp có thể tiến hành các bước tiếp theo để tiếp cận chương trình hỗ trợ.

Các tổ chức hỗ trợ DNNVV ở các nước ASEAN

Cổng Thông tin doanh nghiệp giới thiệu các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở các quốc gia trong khối ASEAN.

Liên kết các trang thông tin DNNVV các nước ASEAN

Nhằm tăng cường hợp tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ASEAN, thông qua Nhóm công tác phát triển DNNVV ASEAN (SMEWG), các nước thành viên ASEAN đã thực hiện liên kết các trang thông tin điện tử của cơ quan hỗ trợ DNNVV nhằm trao đổi các thông tin về kinh nghiệm, công nghệ và các cơ hội đầu tư trong khu vực và trên thế giới, các hoạt động hỗ trợ DNNVV.

Danh bạ DNNVV ASEAN nổi bật

Hoạt động xây dựng Danh bạ DNNVV ASEAN nổi bật được Ban Thư ký ASEAN khởi xướng thực hiện từ năm 2010. Theo đó, các nước thành viên ASEAN, căn cứ vào bộ mẫu tiêu chí do Ban Thư ký ASEAN đề ra, lựa chọn ra danh sách 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa của mỗi nước gửi Ban Thư ký để tổng hợp và xuất bản cuốn Danh bạ.

12