Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục Phát triển doanh nghiệp.
Chức năng
 
Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục Phát triển doanh nghiệp.
 

Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục;
2. Đầu mối giúp Lãnh đạo Cục thực hiện trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương với các nước, các tổ chức, diễn đàn quốc tế...;
3. Đầu mối xử lý thông tin liên quan đế đoàn ra, đoàn và có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục;
4.Nghiên cứu kinh nghiệm của các nhà tài trợ, cácnưoớc, dự ánveề hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; kết nối với nhu cầu của các cơ quan/địa phương/tổ chức trong nước và các đơn vị thuộc Cục trong việc ôỗ trợ phát triển doanh nghiệp; 
5. Kiến nghị các định hướng ưu tiên đối với P các nhà tài trợ trong lĩnh vực Cục phụ trách;
6. Đầu mối giúp Lãnh đạo Cục thống nhất quản lý các dự án/chương trình của Cục do nước ngoài tài trợ;
7. Tổ chức các hoạt động đối ngoại để quảng bá vai trò của Cục, vận động các nhà tài trợ tham gia và hỗ trợ trong các lĩnh vực Cục phụ trách;
8. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế của Bộ/Cục, phiên dịch cho Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo  Cục; phối hợp cùng Văn phòng Cục, Văn phòng Bộ thực hiện công tác lễ tân liên quan đến hợp tác đối ngoại của Cục khi cần thiết.
9. Thực hiện nhiệm vụ khác khi Cục trưởng giao.
 
Liên hệ
                 Bà Nguyễn Thanh Lê - Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế
                 Cục Phát triển doanh nghiệp
                 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
                 Điện thoại : 08043231  
                 Fax:  043 7342189
                 Email: htqt@business.gov.vn
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article