Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng, vận hành và phát triển Cổng thông tin doanh nghiệp.
Chức năng
 
Trung tâm thông tin doanh nghiệp có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Cục cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng, vận hành và phát triển Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ business.gov.vn
 
 
Nhiệm vụ
 
Xây dựng và phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp; phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ giúp doanh nghiệp;
Quản trị, vận hành và phát triển Cổng thông tin doanh nghiệp (business.gov.vn).
Tổ chức th thập, xử lý và cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ doanh nghêệp trong đăng ký thành lập và hoạt động phát triển.
Phổ biến thông tin; phát hành ấn phẩm về tình hình phát triển doanh nghiệp và thông tin hỗ trợ doanh nghiệp;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Cục trưởng giao.

Liên hệ:
                        Bà Nguyễn Hồng Liên
                        Giám đốc Trung tâm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
                        Bà Nguyễn Thị Lan
                        Phó Giám đốc Trung tâm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp 
                        Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
                        Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
                        Hà nội, Việt nam
                        ĐT: 08044092                   Fax: 043. 7342189
                        E-mail: info@business.gov.vn
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article