Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội!
Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hoá quan trọng của nước ta đã và đang thu hút nhiều dự án đầu tư có quy mô vốn lớn. Hiện nay, Hà Nội là Thành phố có số lượng doanh nghiệp đăng ký đứng thứ hai trong cả nước với 13 vạn doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển kinh tế Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
 
MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG     

  Với mục đích là một trong những cầu nối giữa các doanh nghiệp với hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005 và số 2102/QĐ-UB ngày 17/11/2008 của UBND Thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các kế hoạch, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo và các dịch vụ công khác cho các DNNVV trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

   Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm hỗ trợ DNNVV đã không ngừng phát triển và ngày càng chứng tỏ vai trò của mình trong hoạt động hỗ trợ DNNVV, đặc biệt là các hoạt động trợ giúp doanh nghiệp gia nhập và tiếp cận thị trường; hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV; và hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế để trợ giúp xúc tiến phát triển DNNVV (dự án Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm). Trung tâm hỗ trợ DNNVV thực sự trở thành người bạn đồng hành của hàng vạn doanh nghiệp trong quá trình khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, góp phần vào việc tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.
 
1. Các nhiệm vụ chính của trung tâm:

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, hoạt động chủ yếu của Trung tâm bao gồm:

 Ø     Tham gia ý kiến trong việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Thành phố liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ø     Tổng hợp, đề xuất các giải pháp với Nhà nước và Thành phố nhằm trợ giúp các doanh nghiệp phát triển.
Ø     Tăng cường mối quan hệ thân thiện giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước .
Ø     Thu thập, phản ánh những ý kiến của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh với các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp.
Ø     Trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp

2. Các hoạt động cụ thể:

 a. Tư vấn và hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp: Để các DNNVV thành lập và hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, ổn định và lành mạnh, Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ:

Ø     Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình thành lập và hoạt động.
Ø     Tư vấn và đại diện theo uỷ quyền thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp (chuyển đổi, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất), thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Ø     Hỗ trợ xin giấy phép cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện;
Ø     Hỗ trợ làm các thủ tục đăng ký thuế và khắc dấu doanh nghiệp;
Ø     Hướng dẫn và cung cấp thông tin về chế độ chính sách hỗ trợ DNNVV của Trung ương và Thành phố.
 b. Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ :

Ø     Tư vấn các nội dung liên quan đến sở hữu công nghiệp và bản quyền tác giả; về chuyển giao công nghệ;

Ø     Tư vấn, hỗ trợ đăng ký: bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hoá;
Ø     Tư vấn, hỗ trợ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả, tên miền internet;
nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp cơ hội tiếp cận với các cơ chế chính sách mới của Nhà nước và Thành phố cũng như các dự án đầu tư lớn, tư vấn cho doanh nghiệp áp dụng những công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất, Trung tâm thực hiện:
 
c. Hỗ trợ kinh doanh và phát triển cơ hội đầu tư:
Ø     Tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn hình thức đầu tư, địa bàn đầu tư;
Ø     Hỗ trợ đăng ký ưu đãi đầu tư từ các quỹ hỗ trợ của Chính phủ, Bộ, Thành phố Hà Nội, một số dự án tài trợ nước ngoài về phát triển DNNVV;
Ø     Phối hợp, điều tra, thu thập và cung cấp thông tin nghiên cứu, dự báo, đánh giá thị trường cho doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Ø     Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về DNVVV trên địa bàn Thành phố.
 
d. Hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp:

 Ø     Tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp theo nhu cầu, theo các chương trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND Thành phố Hà Nội.

Ø     Tổ chức đào tạo và quản lý các chương trình đào tạo giám đốc doanh nghiệp, chương trình khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp).
Ø     Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Toạ đàm với sự tham gia của các chuyên gia có kinh nghiệm trong nước, Quốc tế và các doanh nghiệp về các lĩnh vực: tài chính, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, công nghệ, nguồn nhân lực, trách nhiệm xã hội………
Ø     Tổ chức tuyên truyền và phổ biến các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 
e. Tổ chức thực hiện dự án vườn ươm doanh nghiệp:

Ø     Mở rộng hợp tác, tiếp nhận và làm đầu mối thực hiện các chương trình, Dự án hỗ trợ của nước ngoài đối với khu vực kinh tế tư nhân, các DNNVV.

Ø     Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các DNNVV tham gia các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, quốc tế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bảo đảm điều kiện xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Ø     Chủ trì, phối hợp tham gia nghiên cứu các đề tài, đề án phục vụ sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp như đổi mới, chuyển giao công nghệ cho các DNNVV.
Ø     Hỗ trợ, tăng cường năng lực cho doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân, hỗ trợ thị trường dịch vụ phát triển doanh nghiệp.
 
g.  Hỗ trợ xúc tiến thương mại:

 Ø     Hỗ trợ tổ chức Hội thảo, Hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài cho các doanh nghiệp tham gia;

Ø     Quảng cáo, tuyên truyền, tổ chức nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp ở  trong nước và quốc tế.
Ø     Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức, dự án trong nước và quốc tế để tìm kiếm các nguồn (tài chính, công nghệ, nhân lực) hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article