Tên: Hiệp hội Cà phê Ca Cao Việt Nam
Loại hình : Hiệp hội ngành kinh doanh
Mô tả:
Địa chỉ: 05 Ông Ích Khiêm, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Tỉnh: Hà Nội
Số điện thoại: 04 - 7336520
Số fax: 04 - 7337498
Trang web: www.vicofa.com.vn
Email: vicofa@hn.vnn.vn
Liên hệ:
Chủ tịch: Ông Đoàn Triệu Nhạn
Tổng Thư ký thường trực: Bà Đào Thị Mùi
Số lượng công ty đưa ra :
Ngành kinh doanh : 15 Sản xuất thực phẩm và đồ uống
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article