Tên: Hiệp hội Sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam (VNPCA)
Loại hình : Hiệp hội ngành kinh doanh
Mô tả:
Địa chỉ: 138B Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Tỉnh: Hà Nội
Số điện thoại:
04 - 8465223
04 - 8465224
Số fax: 04 - 8465224
Trang web: www.vnpca.org.vn
Email: vnpca@fpt.vn
Liên hệ:
Chủ tịch: Ông Lê Văn Truyền
Phó Chủ tịch thường trực: Ông Nguyễn Trọng Đễ
Số lượng công ty đưa ra :
Ngành kinh doanh :
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article