Sáng ngày 12/7/2017, Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam (www.vietnamtradeportal.gov.vn) đã chính thức vận hành với mục đích cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp các quy định pháp lý và quy trình thủ tục cần thiết cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Tại buổi lễ khai trương được tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Sebastian Eckardt và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã bấm nút chính thức vận hành Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam.
 Lễ khai trương

Cổng Thông tin chứa đựng các thông tin liên quan tới quy định pháp lý và thủ tục hiện hành về thương mại, các văn bản pháp quy, thủ tục hành chính, hướng dẫn, biểu mẫu, giấy phép, và mức phí áp dụng bằng cả hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh. Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam được kỳ vọng giúp tăng tính dễ dự báo và minh bạch trong các luật lệ và quy trình thủ tục liên quan tới thương mại của Việt Nam, giúp các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tiếp cận nhanh chóng các quy định về thương mại của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, với sự ra đời của Cổng thông tin Thương mại Việt Nam, các doanh nghiệp và các bên có liên quan sẽ tìm được những thông tin cần thiết, hữu ích giúp hoạt động thương mại ngày càng được thuận lợi hơn. Bộ Tài chính, với tư cách là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại WTO cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ, khu vực tư nhân cũng như các Tổ chức quốc tế để đảm bảo phối hợp có hiệu quả, chia sẻ thông tin nhằm duy trì sự bền vững của Cổng thông tin và tích cực góp phần vào thực hiện các cam kết quốc tế về minh bạch hóa của Việt Nam.
Ông Sebastian Eckardt, Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhận định thương mại là một động lực quan trọng cho tăng trưởng của Việt Nam và việc tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng các thông tin về thủ tục xuất nhập khẩu là hết sức quan trọng đối với các thương nhân và nhà đầu tư. Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam là điểm tiếp cận thông tin một cửa, nơi người dùng có thể tìm thấy thông tin từ hàng chục bộ ngành và cơ quan nhà nước liên quan tới hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự lễ khai trương

Theo Báo cáo Khảo sát môi trường kinh doanh toàn cầu 2017 của WB, Việt Nam đã tăng 9 bậc (từ vị trí 91 lên 82) về cải thiện môi trường kinh doanh, và tăng 15 bậc (từ vị trí 108 lên 93) đối với chỉ số thương mại xuyên biên giới liên quan tới các hoạt động xuất nhập khẩu. Cổng thông tin Thương mại Việt Nam góp phần quan trọng để đạt mục tiêu đưa Việt Nam nằm trong số 4 nước có môi trường kinh doanh thuận lợi nhất trong khu vực ASEAN vào năm 2020.

Nội dung trên Cổng thông tin thương mại điện tử bao gồm: Thông tin về thương mại, bao gồm luật lệ và quy định, biện pháp, tiêu chuẩn, thủ tục, sơ đồ quy trình, hướng dẫn, thông tin về lệ phí, biểu mẫu, giấy phép; Thông tin về Biểu thuế quan (theo mã HS) cũng như về thuế, phí và hình phạt áp dụng trong trường hợp vi phạm; Thông tin các yêu cầu về giấy phép, các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chứng nhận…; Thông tin liên quan tới các hiệp định thương mại quốc tế, khu vực và song phương mà Việt Nam tham gia; Thông tin về các thủ tục cần thiết khi xin cấp phép, thông quan; Đường dẫn tới các bộ, ngành, cơ quan chính phủ, các dịch vụ trực tuyến của Chính phủ, gồm cả hệ thống một cửa quốc gia.

(Phong Lam ST)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article