Theo kết luậntại cuộc họp ngày 26 tháng 12 năm 2012 về triển khai tổ chức hoạt động “Xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư tại thị trường Nhật Bản nhân dịp Hội chợ Foodex Japan 2013” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sẽ tổ chức một gian hàng chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội chợ Foodex Japan 2013 với tiêu chí tập trung tất cả doanh nghiệp ngành nông nghiệp Việt Nam trong một khu gọi là “Khu gian hàng Việt Nam”. Việc thuê mặt bằng, giàn dựng gian hàng được giao cho Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện. Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản là đơn vị đầu mối và chủ trì xây dựng nội dung, kịch bản, chương trình Hội thảo; liên hệ mời khách; dự trù kinh phí tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vệ sinh, an toàn thực phẩm hàng nông sản, thủy sản Việt Nam”.

Các Tổng công ty, các Hiệp hội ngành hàng về thủy sản, rau quả, cà phê, lương thực được đề nghị tích cực tham gia gian hàng của Bộ và tập trung đăng ký về một đầu mối là Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp.

Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối là đơn vị đầu mối, tổng hợp về nội dung và tiến độ triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản để bố trí chương trình, lập kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết báo cáo Lãnh đạo Bộ, đồng thời rà soát, trình Bộ điều chỉnh kinh phí Xúc tiến thương mại và Xúc tiến đầu tư năm 2012 không sử dụng hết để bổ sung chi phí thuê mặt bằng, thiết kế gian hàng chung của Bộ tại Hội chợ Foodex Japan 2013, hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức nhiệm vụ trình Bộ trưởng để sớm triển khai các hoạt động liên quan.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article