Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cống bố số liệu về các mức lãi suất các khoản vay cũ bằng VND tổng hợp từ 69 tổ chức tín dụng. Theo đó, mức lãi suất trên 15%/năm giảm khoảng 65% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cống bố số liệu về các mức lãi suất các khoản vay cũ bằng VND tổng hợp từ 69 tổ chức tín dụng. Theo đó, mức lãi suất trên 15%/năm giảm khoảng 65% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012.

(Trước đó, ngày 7/7/2012, tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng trong 6 tháng đầu năm, Thống đốc NHNN Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng rà soát và điều chỉnh giảm lãi suất của các khoản vay cũ về mức tối đa 15%/năm trên cơ sở khả năng tài chính).

Theo số liệu đến ngày 16/8/2012, tổng hợp của 69 tổ chức tín dụng (5 ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước, 27 NHTM cổ phần, 25 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 12 công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính), chiếm thị phần tín dụng 90%, thì dư nợ cho vay bằng VND có mức lãi suất dưới 10% chiếm tỷ trọng 4,1%; mức lãi suất từ 10%/năm đến 13%/năm chiếm tỷ trọng 20%; mức lãi suất trên 13%/năm đến 15%/năm chiếm tỷ trọng 51,3%; mức lãi suất trên 15%/năm chiếm tỷ trọng 24,6% (giảm khoảng 65% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012 và giảm thêm 4,5% so với ngày 3/8/2012).

Trong đó, lãi suất giảm mạnh nhất ở nhóm 5 NHTMNN (có tỷ trọng dư nợ cho vay với mức lãi suất trên 15%/năm là 6,2%), giảm khoảng 90% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012. (Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Muc-lai-suat-cho-vay-tren-15nam-giam-manh/20128/146564.vgp ).

                                                                                           Phong Lâm ST

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article