Tổng cục Thuế cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế trong năm 2012, sẽ tập trung kiểm tra chặt việc kê khai thuế của doanh nghiệp có số thu lớn, phấn đấu thu được 80% số thu qua kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Tổng cục Thuế cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế trong năm 2012, sẽ tập trung kiểm tra chặt việc kê khai thuế của doanh nghiệp có số thu lớn, phấn đấu thu được 80% số thu qua kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Trong những tháng cuối năm 2012, toàn ngành Thuế tập trung thanh tra, kiểm tra đối với những doanh nghiệp có số thu lớn, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; các định chế tài chính (lưu ý đối với việc trích lập quỹ dự phòng).

Ngành thực hiện công khai kết quả thanh tra để phê phán các hành vi cố tình gian lận, trốn thuế; đồng thời phấn đấu đến hết năm 2012 thu được 80% số thu qua kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Tổng cục Thuế cũng đã đề nghị cơ quan Thuế các địa phương phấn đấu đến cuối năm tỉ lệ nợ không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước. 

63 cục thuế địa phương cần củng cố chất lượng đối với hơn 125.000 doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng internet như hiện nay, đảm bảo đường truyền, phần mềm khai thuế để các doanh nghiệp này không phải thực hiện gửi hồ sơ giấy.

Ngành thuế cũng đặt mục tiêu đến hết năm 2012 sẽ có 200.000 doanh nghiệp tham gia khai thuế điện tử. Tiến tới cơ quan Thuế sẽ mở tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại nhằm cải tiến một bước công tác kế toán thuế, góp phần xử lý nợ ảo. (Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Ra-soat-viec-khai-thue-cua-nhom-doanh-nghiep-lon/20128/146343.vgp )

                                                                                           Phong Lâm sưu tầm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article