Năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 750 năm Thiên Trường Nam Định từ ngày 25-30 tháng 9 năm 2012 tại Quảng trường Hòa Bình - thành phố Nam Định.

Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam gắn với các sự kiện lớn của các địa phương nhằm tôn vinh các làng nghề, nghệ nhân, thợ thủ công và giới thiệu, quảng bá sản phẩm ngành nghề nông thôn… Năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 750 năm Thiên Trường Nam Định từ ngày 25-30 tháng 9 năm 2012 tại Quảng trường Hòa Bình - thành phố Nam Định.

Dự kiến, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở làng nghề của tỉnh Nam Định, nhất là một số làng nghề truyền thống, nghệ nhân, cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công của tỉnh sẽ được mời tham gia Hội thi sản phẩm thủ công, Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam. Vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh của tỉnh và một số tỉnh, thành phố khác tham gia 200 gian hàng tại khu vực trưng bày sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hàng tiêu dùng.

Thông báo về Hội chợ sẽ được đưa ra vào đầu tháng 9 năm 2012. Hội thảo “Phát triển làng nghề gắn với du lịch” sẽ được lồng ghép trong Hội chợ Triển lãm làng nghề Việt Nam năm 2012.

Để biết thêm thông tin, độc giả có thể xem Thông báo số 3867/TB-BNN-VP  ngày 10 tháng 8 năm 0212 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

                  Phong Lâm

                                                                   

                                                                                                                                                                                               

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article