Ngày 10/7/2012, Quỹ Tái chế chất thải thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Chương trình hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi đối với các doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình, đề án, dự án hoặc các hạng mục liên quan đến hoạt động tái chế chất thải trên địa bàn thành phố hoặc tái chế chất thải của thành phố Hồ Chí Minh tại các địa phương khác.

Ngày 10/7/2012, Quỹ Tái chế chất thải thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Chương trình hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi đối với các doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình, đề án, dự án hoặc các hạng mục liên quan đến hoạt động tái chế chất thải trên địa bàn thành phố hoặc tái chế chất thải của thành phố Hồ Chí Minh tại các địa phương khác.

Quỹ Tái chế chất thải thành phố Hồ Chí Minh được Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định số 5488/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2006. Quỹ là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có vốn điều lệ từ ngân sách thành phố. Hàng năm Quỹ được cấp bổ sung nguồn vốn hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước và đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức có tư cách pháp nhân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các hạng mục, chương trình, dự án liên quan đến hoạt động tái chế chất thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoặc tái chế chất thải của thành phố trên địa bàn của các địa phương khác; các hạng mục, chương trình, đề án, dự án thử nghiệm, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tái chế chất thải trên địa bàn thành phố; các hạng mục, chương trình, đề án, dự án khác có liên quan theo quy định của UBND thành phố Hồ Chí Minh đều là đối tượng được vay ưu đãi theo Chương trình.

Theo đó, hạn mức cho vay tối đa là 70% giá trị dự toán đầu tư của hạng mục, chương trình, đề án, dự án và tổng mức dư nợ cho vay tối đa không vượt quá 7,5 tỷ đồng cho một dự án. Thời gian cho vay không quá 7 năm đối với một dự án, trong đó thời gian ân hạn trả vốn và lãi không quá 01 năm. Mức lãi suất cho vay được tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (loại trả lãi sau) của ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố được công bố còn hiệu lực và cộng phí quản lý 2%.

Các đối tượng trên cần phải đáp ứng được các điều kiện sau mới được vay vốn từ Chương trình: Đã thực hiện xong các thủ tục đầu tư, thủ tục thực hiện hoạt động tái chế; phải có khả năng tài chính đảm bảo thực hiện được tối thiểu 30% giá trị của dự án, chương trình, đề án đầu tư; dự án phải đảm bảo khả năng thu hồi vốn trực tiếp, hoàn trả nợ vay và lãi vay; đơn vị vay vốn phải có tài sản thế chấp để vay vốn theo quy định của pháp luật.

Quỹ Tái chế chất thải cho vay theo một trong những phương thức sau: Cho vay một phần kinh phí thực hiện đề án, dự án, chương trình, hạng mục; cho vay bằng vốn của quỹ hoặc cho vay hợp vốn với các tổ chức tín dụng khác; cho vay trả góp. Khi ký hợp đồng tín dụng, đơn vị vay vốn theo phương thức trả góp có thể thỏa thuận với quỹ số lãi vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra nhiều kỳ hạn trong thời gian cho vay.

Hoạt động hỗ trợ cho vay ưu đãi, hỗ trợ các chương trình, đề án, dự án tái chế chất thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị cùng chung tay làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động giảm phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng và tái chế nhằm giảm lượng chất thải vào môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhất là trong bối cảnh kinh tế đang trong giai đoạn còn nhiều khó khăn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article