Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng qua chỉ bằng khoảng 54,5% mức tăng của cùng kỳ năm 2011. Tình trạng nợ xấu của các ngân hàng thương mại chưa được giải quyết triệt để và số dư nợ xấu có xu hướng tăng theo thời gian.

Ngoài những nội dung quan trọng bàn về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và giải pháp cho những tháng cuối năm 2012, Phiên họp thường kỳ Chính phủ Tháng 7 còn thảo luận về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Tại cuộc họp này, Chính phủ đã cho rằng tình hình kinh tế - xã hội  vẫn đang đi đúng hướng và có chiều hướng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9,6 tỉ USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 9,5 tỉ USD. Như vậy, trong tháng 7 xuất siêu 100 triệu USD. Trong 7 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu ước đạt khá cao: 62,9 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng qua chỉ bằng khoảng 54,5% mức tăng của cùng kỳ năm 2011. Chỉ số CPI đã giảm liên tiếp 2 tháng (-0,26% và -0,29%). Tổng dư nợ tín dụng vẫn còn thấp, trong đó dư nợ tín dụng với VND chỉ tăng + 0,93%, thấp kỷ lục so với nhiều năm trở lại đây. Tình trạng nợ xấu của các ngân hàng thương mại chưa được giải quyết triệt để và số dư nợ xấu có xu hướng tăng theo thời gian. Giải ngân chi đầu tư phát triển vẫn còn chậm.

Trước tình hình trên, Chính phủ đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành các tháng cuối năm 2012 là tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; từng bước thực hiện có kết quả tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Đặc biệt, cần quyết liệt hơn nữa để cùng doanh nghiệp xử lý hai điểm nghẽn chính là hàng tồn kho và nợ xấu.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại; tập trung chỉ đạo xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại; khẩn trương xử lý các ngân hàng yếu kém để lành mạnh hóa hệ thống; thực hiện các gói hỗ trợ doanh nghiệp./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article