Theo Thông tư số 114/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế xuất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất khẩu quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, từ 1/9/2012, thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dừa quả sẽ được điều chỉnh giảm xuống còn 0% (mức thuế suất hiện nay cho mặt hàng này là 3%).

Theo Thông tư số 114/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế xuất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất khẩu quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, từ 1/9/2012, thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dừa quả sẽ được điều chỉnh giảm xuống còn 0% (mức thuế suất hiện nay cho mặt hàng này là 3%).

Việc giảm mức thuế suất này nhằm giảm thiểu khó khăn cho người trồng dừa và các doanh nghiệp sản xuất, chế biến dừa xuất khẩu, khi diện tích trồng dừa đang có xu hướng thu hẹp dần và giá dừa xuống thấp. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho bà con nông dân.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article