Hoạt động xây dựng “Danh bạ DNNVV ASEAN nổi bật năm 2011” (Directory of Outstanding ASEAN SME 2011) được Ban Thư ký ASEAN khởi xướng thực hiện từ năm 2010. Theo đó, các nước thành viên ASEAN, căn cứ vào bộ mẫu tiêu chí do Ban Thư ký ASEAN đề ra, lựa chọn ra danh sách 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa của mỗi nước gửi Ban Thư ký để tổng hợp và xuất bản cuốn Danh bạ.

Hoạt động xây dựng “Danh bạ DNNVV ASEAN nổi bật năm 2011” (Directory of Outstanding ASEAN SME 2011) được Ban Thư ký ASEAN khởi xướng thực hiện từ năm 2010. Theo đó, các nước thành viên ASEAN, căn cứ vào bộ mẫu tiêu chí do Ban Thư ký ASEAN đề ra, lựa chọn ra danh sách 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa của mỗi nước gửi Ban Thư ký để tổng hợp và xuất bản cuốn Danh bạ.

Với vai trò là cơ quan đầu mối hợp tác quốc tế về DNNVV, Cục Phát triển doanh nghiệp đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam tiến hành lựa chọn 100 DNNVV của Việt Nam theo các tiêu chí:

- Là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 về trợ giúp phát triển DNNVV.

- Có ngành nghề kinh doanh chính thuộc các nhóm ngành ưu tiên (do Ban Thư ký ASEAN đề nghị): Ngành gỗ; Ô tô, xe máy; Cao su; Dệt may; Nông nghiệp; Nghề cá; Điện tử; E-ASEAN; Y tế; Hàng không; Du lịch.

- Có thành tích tốt về một hoặc nhiều lĩnh vực sau: xuất khẩu (ưu tiên thị trường ASEAN), khả năng tài chính (tăng trưởng về doanh thu), trách nhiệm xã hội (tạo việc làm, tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo), năng lực cạnh tranh (bao gồm việc sử dụng công nghệ mới), bảo vệ môi trường.

Nhờ sự nỗ lực của Ban Thư ký ASEAN, 10 nước thành viên ASEAN, cuốn Danh bạ DNNVV ASEAN nổi bật năm 2011 đã được xuất bản và giới thiệu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN ngày 16/11/2011; đồng thời cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Thư ký ASEAN tại địa chỉ http://www.asean.org/23238.htm  hoặc http://www.asean.org/publications/Directory%20of%20Outstanding%20ASEAN%20SMEs%202011.pdf

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article