Ngày 20 tháng 7 năm 2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 3270/QĐ-UBND phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày 20 tháng 7 năm 2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 3270/QĐ-UBND phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Doanh nghiệp có xe buýt ra vào bến đón trả khách tại các bến xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội phải trả từ 22.000 đồng – 45.000 đồng/lượt; xe vãng lai ra vào bến phải trả từ 30.000 đồng – 50.000 đồng/lượt. Mức 50.000 đồng/lượt là mức giá ra – vào bến xe cao nhất, mức thấp nhất là 4.500 đồng/lượt (xe buýt trợ giá ra vào bến xe). Các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo khung giá chi tiết ban hành kèm theo Quyết định.

Các bến xe khi thực hiện giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô không tăng giá quá 5% so với mức giá đơn vị đang áp dụng và không vượt quá mức giá dịch vụ tối đa trong khung giá do UBND Thành phố quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article