Ngày 20 tháng 7 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 34/2012/TT-BNNPTND quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm; áp dụng đối với các cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm dùng làm thực phẩm có đăng ký kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 20 tháng 7 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 34/2012/TT-BNNPTND quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm; áp dụng đối với các cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm dùng làm thực phẩm có đăng ký kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quyết định quy định rõ điều kiện về cơ sở hạ tầng, yêu cầu ghi nhãn, yêu cầu đối với trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất sử dụng, yêu cầu về làm sạch và khử trùng trứng, kiểm soát côn trùng và động vật gây hại, yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển, yêu cầu đối với hồ sơ, yêu cầu về vệ sinh cá nhân đối với cơ sở thu gom và bảo quản trứng thương phẩm, cơ sở kinh doanh trứng thương phẩm. Các cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng thương phẩm chịu sự thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; chấp hành việc cung cấp tài liệu và thông tin có liên quan, việc lấy mẫu phục vụ kiểm tra, giám sát khi có yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này trong phạm vi được phân công trên địa bàn tỉnh. Chi cục Thú y p hổ biến, hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này cho các cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng thương phẩm trong địa bàn phụ trách và tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện Thông tư này tại địa bàn phụ trách.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03/9/2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article