Trong khuôn khổ hợp tác thường niên, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn công tác do Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp dẫn đầu đã tham dự các kỳ họp về DNNVV được tổ chức trong thời gian từ 4-8/6/2012 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Các cuộc họp do Ông Jerry Clavesillas, Phó Cục trưởng Cục Phát triển DNNVV và doanh nghiệp siêu nhỏ (BMSMED), Bộ Công Thương Philippines chủ tọa.

Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao làm cơ quan đầu mối hợp tác quốc tế về doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong khuôn khổ hợp tác ASEAN.

Trong khuôn khổ hợp tác thường niên, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn công tác do Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp dẫn đầu đã tham dự các kỳ họp về DNNVV được tổ chức trong thời gian từ 4-8/6/2012 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Các cuộc họp do Ông Jerry Clavesillas, Phó Cục trưởng Cục Phát triển DNNVV và doanh nghiệp siêu nhỏ (BMSMED), Bộ Công Thương Philippines chủ tọa.

Các nội dung chính trong hội nghị như sau:

Về Hội nghị lần thứ 2 Ban Cố vấn DNNVV:

Sáng kiến thành lập Ban Cố vấn DNNVV (ASEAN SME Advisory Board) được đưa ra từ cuộc họp lần thứ 26 của Nhóm công tác phát triển DNNVV ASEAN (SMEWG) từ ngày 27/6-2/7/2010 tại Thái Lan. Sau khi được Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế thông qua, Ban Cố vấn DNNVV đã được thành lập với thành phần gồm người đứng đầu cơ quan phụ trách DNNVV (hoặc cấp tương đương) và đại diện khu vực tư nhân (do Chính phủ lựa chọn) của mỗi nước thành viên. Ban Cố vấn DNNVV có vai trò cung cấp định hướng chính sách chiến lược và phản hồi của khu vực tư nhân về các vấn đề liên quan đến DNNVV cho Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Nhóm công tác DNNVV ASEAN – ASEAN SMEWG.

Thành viên Ban Cố vấn DNNVV của Việt Nam gồm ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp và bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ban Cố vấn DNNVV họp thường kỳ 1 lần/1 năm, kỳ họp đầu tiên ngày 15/6/2011 tại Singapore.

Ngày 7/6/2012 tại Kuala Lumpur, Malaysia, Ban Cố vấn DNNVV đã họp kỳ thứ 2 và đưa ra khuyến nghị chính sách tới Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế như sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt các dự án trong khuôn khổ của Kế hoạch Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC Blueprint) và Kế hoạch Hành động phát triển DNNVV giai đoạn 2010-2015. Một số dự án của Nhóm Công tác DNNVV đã không hoàn thành đúng thời hạn do phải chờ các quyết định thẩm định, phê duyệt và tài trợ của các đối tác. Do đó, cần thiết thành lập các quỹ để thực hiện các lĩnh vực ưu tiên, trong đó một quỹ dành cho DNNVV.

- Hỗ trợ việc thành lập Quỹ khu vực phát triển DNNVV ASEAN nhằm hỗ trợ các DNNVV trong khu vực và tài trợ cho dự án/sáng kiến liên quan đến DNNVV.

- Xây dựng bản đồ khu vực cụm công nghiệp để dễ dàng xác định thế mạnh của mỗi nước thành viên và cho phép các nhà đầu tư xác định các DNNVV chuyên môn hóa trong từng lĩnh vực sản xuất.

- Nâng cao tính trách nhiệm trong nội bộ ASEAN bằng cách đưa DNNVV vào các dự án/sáng kiến​​ trong khu vực.

- Đẩy mạnh các ưu đãi về thuế và thành lập quỹ liên doanh.

Trong cuộc họp, Ban Cố vấn DNNVV cũng đã xem xét tới các vấn đề khác như:

- Thúc đẩy sự tham gia của các đại diện khu vực tư nhân, xem xét khả năng để khu vực tư nhân có thể tài trợ cho các dự án DNNVV.

- Xem xét khả năng tổ chức Hội nghị DNNVV ASEAN bên lề Hội nghị Thượng đỉnh về đầu tư và kinh doanh ASEAN.

Kỳ họp tiếp theo của Ban Cố vấn DNNVV dự kiến tổ chức vào tháng 6/2013 tại Lào.

Về Hội nghị lần thứ 30 Nhóm công tác DNNVV ASEAN

Tại cuộc họp, các nước tiếp tục chia sẻ tiến độ và thảo luận về các hoạt động thực hiện Kế hoạch Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC Blueprint) và Kế hoạch Hành động phát triển DNNVV giai đoạn 2010-2015 với một số nội dung chính:

- Dự án “Hệ thống đánh giá tín dụng cho DNNVV ASEAN” do Indonesia thực hiện

- Đề án thành lập Quỹ khu vực về phát triển DNNVV do Thái Lan thực hiện.

- Xuất bản Danh bạ DNNVV đổi mới sáng tạo gồm các DNNVV đổi mới sáng tạo và các Trung tâm vườm ươm doanh nghiệp tại mỗi nước thành viên.

- Dự án “Giáo trình chung doanh nhân ASEAN” do AsiaSeed thực hiện tại Việt Nam, Philippines và Myanmar. Phía Nhật Bản chọn đối tác Việt Nam thực hiện dự án là Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Kỳ họp lần thứ 31 Nhóm công tác DNNVV dự kiến được tổ chức từ ngày giữa tháng 11/2012 tại Hà Nội, Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article