Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 109/2012/TT-BTCngày 3 tháng 7 năm 2012 điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu xăng, mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Đây là đợt tăng tiếp theo sau đợt tăng ngày 22/6/2012.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 109/2012/TT-BTCngày 3 tháng 7 năm 2012 điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu xăng, mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Đây là đợt tăng tiếp theo sau đợt tăng ngày 22/6/2012.

Cụ thể, tăng thuế nhập khẩu thêm 2% đối với các mặt hàng xăng như: Ron 92 trở lên có và không pha chì, Ron 90 trở lên có và không pha chì, xăng máy bay, nhiên liệu cho động cơ máy bay, dầu nhiên liệu… (nhóm này tăng từ 10% lên 12%); nhiên liệu Diesel cho ô tô, nhiên liệu Diesel khác tăng từ 8% lên 10%.

Đối với các mặt hàng xăng còn lại thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu, vẫn giữ nguyên mức thuế nhập khẩu như trước đây. Danh mục cụ thể về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 được ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 103/2012/TT-BTC ngày 22/6/2012  của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article