Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tiến hành khảo sát hơn 250.000 doanh nghiệp trong Quý I năm 2012. Kết quả được công bố ngày 20/6/2012 cho thấy  có đến 70% số doanh nghiệp này đang trong tình trạng thua lỗ.

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tiến hành khảo sát hơn 250.000 doanh nghiệp trong Quý I năm 2012. Kết quả được công bố ngày 20/6/2012 cho thấy  có đến 70% số doanh nghiệp này đang trong tình trạng thua lỗ.

Con số này được tính toán dựa trên tờ khai được chọn mẫu của hệ thống ứng dụng của ngành thuế, trong đó con số lỗ - lãi là do doanh nghiệp tự khai. Hơn 250.000 tờ khai được chọn làm mẫu khảo sát xác định là những doanh nghiệp được tin tưởng về độ chính xác. 

Đại diện Tổng cục Thuế cũng nhận định, công tác tính toán rủi ro và tiến hành kiểm tra sẽ được thực hiện sau đó bởi con số doanh nghiệp lỗ trên mới chỉ tính trên cơ sở thống kê tờ khai. Thực tế, một số doanh nghiệp kê khai như vậy nhưng chưa chắc đã lỗ thực. Lâu nay báo cáo tình trạng lãi thật lỗ giả rất phổ biến và chưa thể kiểm soát hiệu quả.

Theo kế hoạch, Tổng cục Thuế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra 1,5% số doanh nghiệp trên các địa bàn, tức là khoảng 8.000 đơn vị. Ngoài thanh tra, kiểm tra 56.000 doanh nghiệp cũng sẽ được cơ quan thuế kiểm tra, tương đương 12,5% trên tổng số 446.000 doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu cơ quan thuế phát hiện thấy những biểu hiện trốn thuế sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng khác như kiểm toán để kiểm tra.

Kết quả thống kê cho thấy, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trên chỉ nhỉnh hơn tổng chi phí. Trong khi đó, số lỗ ước tính của các doanh nghiệp nói trên xấp xỉ 40 nghìn tỷ đồng.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP, trong đó chỉ đạo thực hiện một trong những giải pháp trọng tâm là giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết đã yêu cầu các địa phương tích cực triển khai các giải pháp trong phạm vi trách nhiệm và báo cáo sơ bộ trước 20 tháng 6 năm 2012.

Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp nêu trên cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn thu. Theo tính toán của Bộ Tài chính thì việc giản, giảm thuế sẽ tác động trực tiếp vào nguồn thu của nhà nước khoảng 9.000 tỷ đồng, một phần bị giảm, một phần chuyển sang năm 2013.

Tổng cục Thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính để giúp cơ quan quản lý có đánh giá chính xác và khách quan về tình hình hoạt động của doanh nghiệp hiện nay; tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn chung cho doanh nghiệp.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article