Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chuẩn bị dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực cho Chính phủ trong việc xây dựng và quản lý một Chương trình Đổi mới sâu sắc tại Việt Nam, qua đó tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc đề xuất các giải pháp đổi mới hướng tới lợi ích của nhóm người nghèo, người thu nhập thấp.

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chuẩn bị dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực cho Chính phủ trong việc xây dựng và quản lý một Chương trình Đổi mới sâu sắc tại Việt Nam, qua đó tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc đề xuất các giải pháp đổi mới hướng tới lợi ích của nhóm người nghèo, người thu nhập thấp.

Hiện tại, Tiểu dự án đang tiến hành tuyển chọn tư vấn cá nhân có kinh nghiệm phù hợp để hỗ trợ Ban quản lý Tiểu dự án xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và các tài liệu, hoạt động khác chuẩn bị cho dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp”.

Các vị trí tuyển dụng bao gồm:

1. Cán bộ tư vấn quản lý dự án

2. Cán bộ dự án kiêm đấu thầu mua sắm

3. Kế toán dự án

4. Cán bộ hành chính dự án

Điều khoản giao việc của vị trí nêu trên được đăng tải kèm theo thông báo này.

Các ứng viên quan tâm có thể gửi Lý lịch khoa học bằng tiếng Anh (CV) kèm các bản sao bằng cấp, chứng chỉ liên quan qua thư điện tử (email) đến địa chỉ:  viip.project@gmail.com  hoặc trực tiếp gửi hồ sơ đến Ban Quản lý Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp (Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội).

Thời gian nhận CV: Từ ngày 02/8/2012 đến 17h00 ngày 10/8/2012.

 Mọi thông tin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Lệ Quyên

Ban quản lý Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp

Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 080 44932

DĐ: 091 661 2283

Email: viip.project@gmail.com

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article