Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình được phê duyệt tại Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình được phê duyệt tại Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu Kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình Là khu kinh tế tổng hp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: công nghiệp - cảng biển - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp. Diện tích đất khu phi thuế quan khoảng 36 ha, khu thuế quan 9.964 ha.

Tổng diện tích đất dành cho xây dựng công nghiệp của Khu kinh tế Hòn La khoảng 1.486,5 ha. Bao gồm: Cảng Hòn La quy mô 133 ha, tại xã Quảng Đông; Khu công nghiệp cảng biển tại xã Quảng Đông quy mô 613,5 ha; Khu công nghiệp số 2 tại xã Quảng Phú, quy mô khoảng 485 ha; Cụm công nghiệp sản xuất muối và chế biến hải sản quy mô khoảng 90 ha; Khu công nghiệp cửa ngõ phía Tây, quy mô khoảng 118 ha và Cụm công nghiệp cửa ngõ phía Nam Khu kinh tế, quy mô 47 ha.

Các dự án ưu tiên đầu tư nhằm thực hiện Quy hoạch Khu Kinh tế Hòn La bao gồm:

Hoàn thiện hệ thống cảng biển Hòn La giai đoạn II; Khu dân cư tái định cư phía Bắc sông Roòn; Mạng lưới đường giao thông phía Bắc sông Roòn; Trục đường nối phía Tây với cảng Hòn La từ khu vực Tiến Châu - Văn Hóa; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch; Hệ thống hạ tầng khu vực công nghiệp sau cảng biển Hòn La; Khu nhà ở phục vụ công nhân; Trung tâm thương mại dịch vụ

y ban nhân dân tỉnh Quảng Bình công bố công khai đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La đến năm 2030 được duyệt; xây dựng và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho khu vực Khu kinh tế Hòn La; triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị để cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La đến năm 2030.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article