Ngày 19 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải; đại diện lãnh đạo các Bộ: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 19 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải; đại diện lãnh đạo các Bộ: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sau khi nghe Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan phát biểu ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận về những kết quả đạt được trong những năm qua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (nỗ lực đầu tư, phát triển ngành điện khá đồng bộ từ phát điện đến truyền tải, phân phối, điều độ hệ thống, mua bán điện và các dịch vụ phụ trợ; cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống nhân dân; tích cực tham gia để đạt mục tiêu toàn xã hội tiết kiệm được khoảng 1% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm; quyết liệt thực hiện giảm tổn thất điện năng có hiệu quả; chuẩn bị tốt để bảo đảm nhu cầu điện năng tăng trưởng bình quân hàng năm 13% đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2012 – 2015). Tuy nhiên, những năm gần đây do khủng hoảng kinh tế, để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, giá bán điện phải duy trì ở mức thấp hơn giá thành nên từ năm 2010 kết quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn bị lỗ, tình hình tài chính xấu, công nợ tăng cao. Ngoài những nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân chủ quan về quản lý, điều hành mà Tập đoàn cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong việc kinh doanh viễn thông thua lỗ và một số lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn mất đoàn kết kéo dài đã làm ảnh hưởng xấu đến bản thân Tập đoàn và uy tín của doanh nghiệp nhà nước.

Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, Thủ tướng đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần chú ý tập trung thực hiện những công việc sau:

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu điện năng tăng trưởng bình quân hàng năm 13%, đáp ứng cho yêu cầu tăng trưởng hàng năm của nền kinh tế trong giai đoạn 2012 - 2015.

- Thực hiện điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường theo Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, sớm xây dựng, trình Chính phủ xem xét, quyết định về cơ cấu giá bán hợp lý đối với từng đối tượng khách hàng sử dụng điện theo nguyên tắc chỉ bù giá cho các hộ nghèo, vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn, giá bán cho các đối tượng khác phải bảo đảm kinh doanh điện có lãi.

- Bố trí vốn đầu tư cho phát triển lưới điện truyền tải đồng bộ với tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành các nhà máy điện.

- Đẩy mạnh tham gia thực hiện tiết kiệm điện. Phấn đấu giảm tổn thất điện năng hơn nữa, từng bước đạt mức bình quân của các nước tiên tiến trong khu vực.

- Chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương lao động; tăng cường công tác quản lý, giám sát từ khâu thiết kế, thi công xây dựng đến vận hành các công trình điện bảo đảm tuyệt đối an toàn, ổn định. Chủ trì, phối hợp với các địa phương, các cơ quan liên quan kiểm tra lại công tác tái định cư, trồng bù rừng và an toàn hồ đập đối với tất cả các nhà máy thủy điện đã đưa vào vận hành; kiểm tra lại thiết kế và tình hình thi công để bảo đảm tính an toàn và đúng tiến độ của công trình, có phương án cụ thể để làm tốt công tác tái định cư, trồng bù rừng đối với các nhà máy thủy điện đang xây dựng.

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, giảm chi phí quản lý, tăng năng suất lao động và tinh giản biên chế.

Về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ tướng kết luận: Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2012. Trong đó, chú ý các vấn đề sau:

- Xác định lại ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn tập trung vào phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải, phân phối điện; duy trì lĩnh vực cơ khí điện và tư vấn xây dựng điện một cách hợp lý.

- Xây dựng lộ trình để đến năm 2015 hoàn thành việc thoái vốn, bảo đảm bảo toàn vốn đối với vốn đã đầu tư vào các lĩnh vực không liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn, đặc biệt là các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, ngân hàng.

- Việc thoái vốn tại các công ty cổ phần phát điện và bán hết cổ phần tại các Nhà máy điện có công suất lắp đặt dưới 500 MW cần cân nhắc cụ thể thời điểm bán, giá bán để có hiệu quả cao nhất và có đề án cụ thể đối với từng trường hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Nghiên cứu từng bước giao các Tổng công ty quản lý các Trường đào tạo bảo đảm nguyên tắc cơ sở đào tạo phải tự hạch toán, lấy thu bù chi.

- Đồng ý thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tiếp nhận lại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Công ty Viễn thông Điện lực đã chuyển về Tập đoàn Viễn thông quân đội.

Mời độc giả xem toàn văn Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Thông báo số 234/TB-VPCP ngày 3 tháng 7 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article