Báo cáo ngày 20 tháng 6 của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố: tính từ ngày 01/6/2012 đến ngày 20/6/2012 đã có thêm 900 triệu USD vốn FDI được đưa vào thực hiện, góp phần nâng tổng vốn FDI giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2012 đạt 5,4 tỷ USD, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước; cao hơn so với con số 5,3 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái và bằng với mức giải ngân của 6 tháng đầu năm 2010.

Báo cáo ngày 20 tháng 6 của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố: tính từ ngày 01/6/2012 đến ngày 20/6/2012 đã có thêm 900 triệu USD vốn FDI được đưa vào thực hiện, góp phần nâng tổng vốn FDI giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2012 đạt 5,4 tỷ USD, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước; cao hơn so với con số 5,3 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái và bằng với mức giải ngân của 6 tháng đầu năm 2010.

 Đây rõ ràng là một dấu hiệu tích cực trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu  và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, diễn biến khó lường. Đồng thời cũng cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Lượng vốn FDI đăng ký mới trong tháng 6 ở mức gần bằng tháng trước, đạt xấp xỉ 1,06 tỷ USD, đưa tổng vốn FDI đăng ký mới của cả nước trong 6 tháng đầu năm đạt 4,76 tỷ USD, giảm 24,6% so với 6 tháng đầu năm 2011. Riêng số vốn đăng ký tăng thêm từ các dự án đã đầu tư giai đoạn trước đạt mức 1,62 tỷ USD, giảm 35,5% so với 6 tháng đầu năm 2011. Như vậy, tính chung cả vốn đăng ký mới và tăng thêm, con số này giảm 27,7% so với cùng kỳ năm 2011. Sự sụt giảm này được lý giải bằng 4 nguyên nhân chính.

Thứ nhất, các dự án lớn, vốn ảo; dự án bất động sản quy mô lớn trong thời gian gần đây đã giảm mạnh. Mặt khác, do tăng cường giám sát và thẩm tra kỹ khâu cấp phép, nên đã ngăn chặn được những dự án của nhà đầu tư lợi dụng thủ tục đầu tư đơn giản để xin cấp phép, sau đó bán lại dự án.

Thứ hai, do cơ sở hạ tầng còn yếu kém, nguồn nhân lực qua đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu, công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển.

Thứ ba, do hiện nay, Việt Nam đang tập trung nâng cao chất lượng nguồn vốn FDI, nên trong ngắn hạn, vốn đăng ký có thể suy giảm.

Thứ tư, do chịu sự cạnh tranh trong thu hút FDI của một số quốc gia trong khu vực như Indonesia, Thái Lan, Myanmar...

Bên cạnh điểm sáng về mức tăng trở lại của hoạt động giải ngân thì diễn biến về vốn đăng ký cũng có những điểm nổi bật. Cụ thể là về lĩnh vực thu hút vốn lớn như: công nghiệp chế biến, chế tạo đứng đầu với khoảng 63% lượng vốn đăng ký đổ vào. Tiếp đến là bất động sản, dù không có nhiều dự án nhưng lượng vốn đăng ký khá lớn và chiếm tỷ trọng lên đến gần 25%.

Nguyên nhân giải thích vốn FDI đổ vào công nghiệp chế biến chế tạo có thể nhìn thấy ở tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI. Trong 6 tháng đầu năm, khối này đã xuất khẩu đạt gần 32,7 tỷ USD kể cả dầu thô, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước; nếu không kể dầu thô thì đạt 28,82 tỷ USD, tăng tương ứng 41,5%.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến trong năm 2012 sẽ thu hút được 15-16 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và giải ngân khoảng 10-11 tỉ USD nguồn vốn này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article