Kế hoạch thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2012 tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Hà Nội, ngày  11  tháng 6 năm 2012  

THÔNG BÁO 

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang có kế hoạch thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2012 tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Cục Phát triển doanh nghiệp trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm, có năng lực thực hiện xin liên hệ và nộp hồ sơ năng lực trước 14h00 ngày 15/6/2012 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba đình, Hà Nội, Điện thoại: 08043854; Fax : 0437342189.

Cục Phát triển doanh nghiệp

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article