Ngày 22/5 vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Miền Trung thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đã tổ chức buổi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng quản lý cũng như­ chiến lược marketing cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Đà Nẵng.

Ngày 22/5 vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Miền Trung thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đã tổ chức buổi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng quản lý cũng như­ chiến lược marketing cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Đà Nẵng.

Tang cu?ng nang l?c qu?n lý cho các DNNVV t?i Ðà N?ng

Đây là một hoạt động trong chương trình thực hiện kế hoạch 2012 của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Miền Trung. Tham dự buổi tập huấn, có đại diện Ủy ban Nhân dân, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cùng gần 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ có trụ sở tại Đà Nẵng. Buổi tập huấn do ông Jai Paek Lee, cố vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc đang làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Miền Trung trình bày.

Tại buổi tập huấn, những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay của Việt Nam cũng như sự khủng hoảng của nền kinh tế Mỹ và châu Âu… là một trong nhiều chủ đề được phân tích một cách kỹ lưỡng.  Cùng với việc chia sẻ những kinh nghiệm về thương mại xuất nhập khẩu, makerting và bán hàng quốc tế, ông Jai Peaek Lee cũng phân tích và đư­a ra những lời khuyên hữu ích từ các Doanh nghiệp thành công ở Hàn Quốc như­ Samsung, Hyundai tới các doanh nghiệp tham dự hội thảo.

Thời gian tuy không dài song buổi tập huấn đã mang lại những thông tin bổ ích cho các doanh nghiệp, đồng thời trở thành cầu nối để các đơn vị giao l­ưu và giới thiệu về doanh nghiệp của mình.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article