Ngày 29 tháng 6 năm 2012, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BCT quy định về giá  bán điện mới và hướng dẫn thực hiện.

Ngày 29 tháng 6 năm 2012, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BCT quy định về giá  bán điện mới và hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, từ 01/7/2012, giá điện bình quân chưa bao gồm VAT sẽ tăng từ 1.304 đồng/kWh lên 1.369 đồng/kWh, tăng 65 đồng/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng. Giá điện sinh hoạt bậc thang cũng sẽ tăng từ 42 - 132 đồng/kWh tùy mỗi bậc thang, riêng mức giá bán điện sinh hoạt, bậc thang từ 0 đến 50 kWh áp dụng cho hộ nghèo giữ nguyên ở mức 993 đồng/kWh như trước đây.

Bên cạnh đó, giá bán lẻ điện phục vụ cho các mục đích khác nhau cũng có biên độ tăng khác nhau. Cụ thể, giá bán lẻ điện cho sản xuất (cấp điện áp dưới 6kV đến 110kV trở lên) tăng thấp nhất 35 đồng/kWh, tăng cao nhất 121 đồng/kWh tùy theo cấp điện áp và tùy giờ cao điểm hay thấp điểm. Giá bán lẻ điện cho các đối tượng hành chính, sự nghiệp thì tăng dao động từ 68 – 75 đồng/kWh, giá bán lẻ điện cho kinh doanh tăng trong khoảng từ 66 – 170 đồng/kWh và giá bán lẻ điện cho bơm nước tưới tiêu tăng từ 42 – 82 đồng/kWh. Sự điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Các đơn vị bán lẻ điện được áp giá bán buôn điện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Có Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện được cơ quan có thẩm quyền cấp trừ các trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật Điện lực;

b) Có sổ sách kế toán theo quy định, trong đó phần kinh doanh bán lẻ điện phải được hạch toán tách biệt với các hoạt động kinh doanh khác;

c) Có hợp đồng mua bán điện và công tơ đo đếm điện lắp đặt cho từng hộ sử dụng điện theo quy định tại Điều 24 của Luật Điện lực; có phát hành hoá đơn giá trị gia tăng tiền điện theo quy định, của Bộ Tài chính cho từng khách hàng sử dụng điện theo từng kỳ thanh toán được quy định trong hợp đồng mua bán điện.

Thông tư quy định cụ thể giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, bơm nước tưới tiêu, kinh doanh, sinh hoạt và các cơ quan hành chính, sự nghiệp.

Giá bán buôn điện cho Tổng công ty điện lực từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Công ty mua bán điện) tại các điểm giao nhận được xác định theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, phù hợp với quy định tại Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường và Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2011 quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản. Giá bán buôn điện cho khu vực nông thôn, khu công nghiệp được quy định tại các Điều 16, Điều 17 của Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012; thay thế Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article