Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực bởi những bất ổn kinh tế vĩ mô, nhất là doanh doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Báo cáo gần đây của Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tại 16/24 quận, huyện thuộc Thành phố thì ước số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tại TP.Hồ Chí Minh năm 2011 và Quý I/2012 đã lên đến trên 25.918 doanh nghiệp, vượt xa con số ước tính khoảng 10.000 doanh nghiệp trước đây của Hiệp hội.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực bởi những bất ổn kinh tế vĩ mô, nhất là doanh doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Báo cáo gần đây của Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tại 16/24 quận, huyện thuộc Thành phố thì ước số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tại TP.Hồ Chí Minh năm 2011 và Quý I/2012 đã lên đến trên 25.918 doanh nghiệp, vượt xa con số ước tính khoảng 10.000 doanh nghiệp trước đây của Hiệp hội.

Nhằm đánh giá những khó khăn trở ngại liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp, Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện cuộc điều tra điều kiện sản xuất, những khó khăn trở ngại liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Kết quả cuộc điều tra được công bố vào ngày 22 tháng 5 năm 2012 cho thấy: 100% doanh nghiệp phá sản là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Kết quả cuộc điều tra còn chỉ ra, hiện tại, có tới 41,1% số doanh nghiệp dự kiến thu hẹp sản xuất kinh doanh, chủ yếu do nhu cầu thị trường trong nước giảm; 38,1% doanh nghiệp khó khăn tiếp cận trong việc vay vốn; 50,4% doanh nghiệp gặp khó trong việc mua nguyên liệu đầu vào…

Cuộc khảo sát cũng cho thấy nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp phá sản, giải thể là do kinh doanh thua lỗ, không có vốn để duy trì sản xuất, không tiêu thụ được sản phẩm, gặp khó khăn về địa điểm kinh doanh...

Cuộc điều tra là bước ghi nhận những khó khăn của doanh nghiệp, từ đó tiếp thu kiến nghị cấp có thẩm quyền để tháo gỡ, giúp doanh nghiệp vượt qua tình hình khó khăn hiện nay.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article