Trong khuôn khổ các hoạt động phối hợp giữa Trung ương và địa phương về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo “Mô hình và định hướng hoạt động của cơ quan đầu mối thực hiện trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp tỉnh” vào ngày 4 tháng 5 năm 2012 tại Hà Nội.

     

       Thứ trưởng Đặng Huy Đông và Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư,  trung tâm hỗ trợ DNNVV của nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc, Miền Trung và Miền Nam, đại diện các đơn vị thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp.

 

      Sau phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Miki Miyamoto, chuyên gia JICA giới thiệu về chính sách hỗ trợ DNNVV tại Nhật Bản. Năm 1963, Nhật Bản đã ban hành Luật cơ bản DNVVV (được sửa đổi, bổ sung năm 1999). Tham gia hệ thống triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV tại Nhật Bản có METI - Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp (Cục Quản lý DNNVV, Ủy ban vùng của METI), chính quyền địa phương, các trung tâm hỗ trợ tại các thành phố lớn, quận, thị trấn và nông thôn, Tổ chức cải tiến vùng cho DNNVV (SMRJ), Tổ chức ngoại thương Nhật Bản (JETRO), tổ chức tài chính, Phòng thương mại và công nghiệp … Chuyên gia Funabashi Gaku giới thiệu một trường hợp điển hình của mô hình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nhật Bản (Trung tâm hỗ trợ DNNVV Tokyo). Theo đó, Trung tâm hỗ trợ DNNVV Tokyo thực hiện hỗ trợ thông qua các hoạt động như tư vấn (đăng ký doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, các vấn đề về pháp luật và lao động, thuế, tài chính, phát triển thị trường, công nghệ thông tin…). Theo mô hình này, chuyên gia JICA trình bày với Hội thảo về Công ty TNHH NSK Echo mark - một trường hợp thành công của việc phát triển thị trường cho DNNVV giữa doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp của Việt Nam. Hiện, nhà máy của Công ty (được thành lập năm 2011) đang hoạt động tại Long An với 44 lao động Việt Nam (số lao động tại Nhật Bản là 104). Sau hai báo cáo của chuyên gia JICA, ông Lê Văn Khương, Trưởng phòng Phát triển DNNVV, đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp giới thiệu khái quát về chính sách trợ giúp phát triển DNNVV của Việt Nam qua các thời kỳ và trọng tâm hiện tại trong công tác hỗ trợ phát triển DNNVV.

      Các đại biểu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hải Dương, Khánh Hòa, Long An, Điện Biên nêu kinh nghiệm thực tế tại địa phương trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV tại địa phương. Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV. Các cơ quan Trung ương hoạch định chính sách và hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện các chính sách đó. Tùy hoàn cảnh, điều kiện phát triển, mỗi địa phương có cách thức, biện pháp hỗ trợ riêng, không nhất thiết áp dụng cách của địa phương này vào địa phương khác một cách máy móc. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc lựa chọn cơ quan và cán bộ tâm huyết với sự nghiệp phát triển DNNVV để đảm bảo hiệu quả thực thi chính sách tốt nhất.

      Hội thảo đã dành nhiều thời gian thảo luận về những vướng mắc và kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV hiện nay. Các ý kiến trao đổi cho rằng công tác hỗ trợ DNNVV hiện chủ yếu mới thực hiện ở khâu hỗ trợ đào tạo và cung cấp thông tin. Về vấn đề tài chính, cách thức để DNNVV tiếp cận với các nguồn vốn vay là vấn đề cần được các cơ quan liên quan và doanh nghiệp xác định khâu vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết. Một số đại biểu đề xuất một số sáng kiến như tổ chức các cuộc hội thảo về cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ DNNVV, xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về hỗ trợ DNNVV, xem xét coi chứng chỉ qua đào tạo khởi sự thành lập doanh nghiệp là một trong những điều kiện để đăng ký doanh nghiệp... Các ý kiến trao đổi tại Hội thảo nhận được phản hồi tích cực và được các tổ chức, cá nhân liên quan ghi nhận.

Trung tâm Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article