Ngày 5/3/2012, Cục Phát triển doanh nghiệp đã tổ chức cuộc tọa đàm với một số hiệp hội doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng về tình hình hoạt động và nhu cầu về các thông tin hỗ trợ của doanh nghiệp tại trụ sở Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Miền Trung, 103 Lê Sát, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Ngày 5/3/2012, Cục Phát triển doanh nghiệp đã tổ chức cuộc tọa đàm với một số hiệp hội doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng về tình hình hoạt động và nhu cầu về các thông tin hỗ trợ của doanh nghiệp tại trụ sở Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Miền Trung, 103 Lê Sát, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đã trao đổi về một số khó khăn trong hoạt động, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn và đóng góp ý kiến cho việc đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp. Đề cập đến khó khăn về vốn hoạt động, ngoài việc lãi suất cho vay doanh nghiệp chưa hợp lý, có ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh việc cung cấp thông tin về các nguồn kinh phí để doanh nghiệp chủ động tiếp cận. Ngoài ra, năng lực lên phương án kinh doanh một cách sáng tạo để có thể thuyết phục được Ngân hàng cho vay cũng là một điểm doanh nghiệp cần được hỗ trợ. Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo cho rằng trong thời điểm hiện nay, việc thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn...

Các ý kiến trao đổi tại buổi tọa đàm được Cục Phát triển doanh nghiệp nghiên cứu, tổng hợp làm cơ sở cho việc xây dựng các báo cáo, đề xuất thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article