Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện biện pháp hỗ trợ cho DNNVV thông qua các chính sách gia hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2010 thêm 03 tháng và thuế TNDN phải nộp năm 2011 thêm 01 năm.

Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện biện pháp hỗ trợ cho DNNVV thông qua các chính sách gia hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2010 thêm 03 tháng và thuế TNDN phải nộp năm 2011 thêm 01 năm, qua đó góp phần tháo gỡ một phần khó khăn về vốn, giúp doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế nước ta còn gặp nhiều khó khăn, đồng thời giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, các DNNVV vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn để tìm nguồn vốn hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động trong 02 tháng đầu năm 2012 khoảng 2.500. Với những doanh nghiệp thuộc diện được giãn nộp thuế của năm 2011 thì đến năm 2012 phải nộp dồn khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cả 2 năm 2011, 2012 lại càng khó khăn hơn.

Nhằm hỗ trợ cho các DNNVV tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tăng cường nguồn vốn cho doanh nghiệp tái đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tăng cường nguồn vốn cho doanh nghiệp tái đầu tư vào sản xuất kinh doanh, UBND TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các DNNVV quy định tại Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 được gia hạn nộp số thuế TNDN tính tạm nộp hàng quý và số thuế còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2012 thêm 03 tháng so với quy định hiện hành, trừ số thuế TNDN tính trên phần thu nhập từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Số thuế tính tạm nộp của Quý I năm 2012 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/7/2012.

- Số thuế tính tạm nộp của Quý II năm 2012 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/10/2012.

- Số thuế tính tạm nộp của Quý III năm 2012 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31/01/2013.

- Số thuế tính tạm nộp của Quý IV năm 2012 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/4/2013.

- Số thuế còn phải nộp theo quyết toán thuế năm được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/6/2013.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article