Quy định về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia vừa được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2012.

Quy định về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia vừa được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2012.

Theo đó, hai nhóm mặt hàng có xuất xứ từ Campuchia gồm gạo các loại, thuốc lá khô chịu thuế suất thuế nhập khẩu 0%. Để được áp dụng mức thuế suất này, hàng hóa thuộc hai nhóm nói trên phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc do cơ quan được ủy quyền cấp; được thông quan qua 17 cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu mặt hàng gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan. Riêng đối với thuốc lá khô, chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài mới được phép nhập khẩu.

Thuế suất thuế nhập khẩu 0% trong hạn ngạch thuế quan đối với hai nhóm mặt hàng trên trong năm 2012 được áp dụng đối với các Tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012. Các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng được áp dụng mức thuế suất này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 2 và hết hiệu lực sau ngày 31 tháng 12 năm 2013.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article