Tùy theo tốc độ kênh, mức giá cước được tính  từ 33.000 đồng/tháng đến 492.000 đồng/tháng và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Ngày 11/2/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước trong phạm vi toàn quốc tại Thông tư số 06/2010/TT-BTTTT.

Tùy theo tốc độ kênh, mức giá cước nói trên từ 33.000 đồng/tháng đến 492.000 đồng/tháng và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article