Nhằm đảm bảo hiệu quả và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa, xử lý hành vi rửa tiền, ngày 18/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (Luật số 07/2012/QH13) trong kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII.

Nhằm đảm bảo hiệu quả và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa, xử lý hành vi rửa tiền, ngày 18/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền(Luật số 07/2012/QH13) trong kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII.

Luật quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Luật gồm 5 chương, 50 điều: Những quy định chung; Biện pháp phòng, chống rửa tiền; Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền; Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền; Điều khoản thi hành.

Theo quy định của Luật, tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp: Khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính; khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo; có nghi ngờ giao dịch liên quan đến hoạt động rửa tiền; có nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó. Tổ chức, cá nhân kinh doanh kim loại quý và đá quý có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp khách hàng có giao dịch mua, bán kim loại quý, đá quý có giá trị lớn bằng tiền mặt. Tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán, dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng khi thay mặt khách hàng chuẩn bị các điều kiện để thực hiện giao dịch hoặc thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; quản lý tiền, chứng khoán hoặc các tài sản khác của khách hàng; quản lý tài khoản của khách hàng tại ngân hàng, công ty chứng khoán; điều hành, quản lý hoạt động công ty của khách hàng; tham gia vào hoạt động mua, bán các tổ chức kinh doanh v.v…

Tùy thuộc loại khách hàng, thông tin nhận biết khách hàng bao gồm các thông tin chính như họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại (khách hàng là cá nhân người Việt Nam); tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; số điện thoại, số fax; lĩnh vực hoạt động, kinh doanh; thông tin về người thành lập, đại diện cho tổ chức (khách hàng là tổ chức). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị (người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài) trên cơ sở khuyến nghị của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Luật quy định rõ về các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực chứng khoán, lĩnh vực trò chơi có thưởng, casino, kinh doanh bất động sản cũng như quy định về trách nhiệm báo cáo, cung cấp và lưu giữ thông tin trong trường hợp thực hiện các giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử v.v… Trường hợp có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích của i) giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; ii) giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo, tổ chức tài chính phải lập báo cáo về giao dịch đáng ngờ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và có thể từ chối giao dịch đó.

Bên cạnh dó, (tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan) phải giám sát đặc biệt đối với: Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo.


Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article