Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang có kế hoạch xây dựng chương trình khung, chương trình môn học biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng  nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hà Nội, ngày  01 tháng 6 năm 2012  

THÔNG BÁO 

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang có kế hoạch thực hiện:

(i) Xây dựng chương trình khung, chương trình môn học biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng  nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

(ii) Biên tập, sửa chữa, tổng thể, thẩm định giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng  nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cục Phát triển doanh nghiệp trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm, có năng lực thực hiện xin liên hệ và nộp hồ sơ năng lực trước 14h00 ngày 12/6/2012 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: 080443854; Fax : 37342189.

                                                                            Cục Phát triển doanh nghiệp

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article