Ngày 22/5/2012, Đoàn khảo sát của Ngân hàng thế giới và Cục Phát triển doanh nghiệp đã thực hiện đánh giá giữa kỳ Đề án “Mở rộng tái chế chi phí thấp theo hướng sinh thái chất thải làng nghề” do Công ty trách nhiệm hữu hạn Ph ân bón Bảo Lâm thực hiện.

Ngày 22/5/2012, Đoàn khảo sát của Ngân hàng thế giới và Cục Phát triển doanh nghiệp đã thực hiện đánh giá giữa kỳ Đề án “Mở rộng tái chế chi phí thấp theo hướng sinh thái chất thải làng nghề” do Công ty trách nhiệm hữu hạn Phân bón Bảo Lâm thực hiện. Mục tiêu của Đề án là mở rộng khả năng tái chế chất thải làng nghề để sản xuất và tiêu thụ từ 2.000 tấn/năm đến 2.500 tấn/năm phân hữu cơ chất lượng cao với giá thành thấp hơn 20-25% so với giá phân bón cùng loại.

Đây là hoạt động đánh giá giữa kỳ một số dự án đã đạt giải trong Chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam (VID) 2011 do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) đồng tổ chức.

Chương trình Ngày Sáng tạo Việt Nam gần đây nhất được tổ chức năm 2011 với chủ đề “Sáng tạo vì công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững” đã thu hút được hơn 360 đề án (con số nhiều nhất từ trước tới nay) tham gia. Các lĩnh vực chính bao gồm: sử dụng năng lượng hiệu quả; thuốc thảo mộc cổ truyền; sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp. Trong số hơn 360 đề án, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra được 16 Đề án xuất sắc nhất để trao giải. Mỗi giải tối đa nhận được  30.000 USD để hỗ trợ các Đề án thực hiện và nhân rộng ý tưởng sáng tạo của mình ra cộng đồng.

Chuyến đánh giá diễn ra tại một điểm triển khai của Đề án là xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ -  nơi cây chè đóng vai trò quan trọng trong tạo công ăn, việc làm, thu nhập cho người dân. Với sự hỗ trợ của Chương trình VID 2011, Công ty TNHH Bảo Lâm đã đầu tư máy móc, trang thiết bị, nhân sự để sản xuất phân bón hữu cơ, tổ chức tập huấn, giới thiệu sản phẩm và tặng sản phẩm mẫu cho bà con nông dân dùng thử tại một số điểm triển khai dự án. Công ty TNHH Bảo Lâm cho biết, mặc dù gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai, nhưng công ty đang hết sức cố gắng để đạt được các mục tiêu trong nửa kỳ cuối thực hiện đề án.

Chương trình Ngày Sáng tạo Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003. Chủ đề mỗi năm được nghiên cứu trên cơ sở tham khảo ý kiến rộng rãi về các vấn đề được công chúng quan tâm, là trọng tâm và ưu tiên quốc gia trong chương trình của chính phủ và rất đa dạng như Hành động vì cuộc sống an toàn hơn (2003), Các  sáng kiến phòng chống HIV/AIDS (2004), Hành động vì môi trường (2005), Sáng tạo vì trẻ em và thanh thiếu niên thiệt thòi (2006), An toàn Giao thông (2007), “An toàn Thực phẩm” (2008), “Tăng cường minh bạch và trách nhiệm, giảm tham nhũng” (2009); “Biến đổi khí hậu” (2010) và  “Sáng tạo vì công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững” (2011).

Mục tiêu là tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, DNNVV thực hiện những đề xuất sáng tạo, có khả năng tạo ra những tác động nhất định nhằm mang lại lợi ích lớn hơn cho nhóm người nghèo, người thiệt thòi, thu hẹp chênh lệch kinh tế và xã hội, góp phần cải thiện chất lượng tăng trưởng và đảm bảo sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Phòng THCS, Cục PTDN

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article