Việc bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 vừa được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 3859/QĐ-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2012.

Việc bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 vừa được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 3859/QĐ-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2012.

Theo đó, điểm mỏ thiếc khu vực thung Pu Bò, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (tổng diện tích 59,36 ha), công suất khai thác 70.000 tấn quặng thiếc nguyên khai/năm, công suất tuyển 315 tấn tinh quặng/năm, hàm lượng Sn 35% được bổ sung vào Phụ lục A2-Các dự án khai tuyển quặng thiếc phục vụ luyện thiếc thỏi giai đoạn 2007-2025 tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025. Như vậy, theo quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon nói trên, Nghệ An có 11 dự án khai tuyển quặng thiếc phục vụ luyện thiếc thỏi giai đoạn 2007-2025.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article