Mục tiêu tổng quát của Chương trình Phát triển xuất khẩu thủy sản  đến 2015, định hướng đến 2020 là tiếp tục phát triển xuất khẩu thủy sản theo hướng bền vững, khả năng cạnh tranh cao, giữ vững vị trí trong nhóm 10 nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình Phát triển xuất khẩu thủy sản  đến 2015, định hướng đến 2020 là tiếp tục phát triển xuất khẩu thủy sản theo hướng bền vững, khả năng cạnh tranh cao, giữ vững vị trí trong nhóm 10 nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới. Phát triển xuất khẩu vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển nuôi trồng, khai thác và dịch vụ thủy sản, góp phần ổn định, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống cho nông, ngư dân. Đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thủy sản hàng năm trên 8%. Giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 7,5 tỷ USD. Đến năm 2020, xây dựng được các thương hiệu thủy sản lớn, có uy tín, tạo thế cho thủy sản xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát triển trên các thị trường thế giới.

Chương trình đặt ra các nội dung chủ yếu về sản lượng thủy sản xuất khẩu (trong đó có đặt mức phấn đấu của một số sản phẩm thủy sản xuất khẩu chủ lực như thủy sản đông lạnh, tôm, cá tra, cá ngừ, mực và bạch tuộc,…), thị trường xuất khẩu, bảo đảm đủ nguồn nguyên liệu và ổn định về chất lượng sản phẩm xuất khẩu, phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản và phấn đấu đến 2015, 100% sản phẩm thủy sản xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, thực hiện truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của một số thị trường nhập khẩu lớn như: Mỹ, EU, Nhật Bản và các thị trường mới, khó tính (Nga, Hàn Quốc…).

Một trong những giải pháp thực hiện Chương trình là từng bước phát triển hình thức xuất khẩu trực tiếp cho các hệ thống phân phối, trung tâm thương mại lớn, siêu thị, thay thế việc xuất khẩu qua trung gian (nhà nhập khẩu) nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Trước mắt, tại các thị trường lớn (Mỹ, EU, Nhật Bản), thông qua các đại diện thương mại của Việt Nam ký kết hợp đồng với các tổ chức cung ứng thực phẩm cho các trung tâm phân phối, siêu thị của các thị trường này, từng bước xây dựng mạng lưới phân phối thủy sản Việt Nam. Xây dựng và thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại phù hợp với các chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu, theo hướng tăng cường sự tham gia của các hiệp hội và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức triển khai kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến xuất khẩu. Xử lý nghiêm và thực hiện việc công bố các hành vi vi phạm các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, cạnh tranh không lành mạnh, phá giá thị trường…, nhất là đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh chế biến, xuất khẩu thủy sản, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm thủy sản Việt Nam và làm thiệt hại lợi ích chung của cộng đồng. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng một số cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển xuất khẩu thủy sản như: giảm thuế nhập khẩu thủy sản nguyên liệu, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến thương mại…

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam tổ chức vận động, tuyên truyền, giáo dục các thành viên và cộng đồng làm nghề thủy sản xây dựng mối liên kết và giám sát chặt chẽ để thực hiện quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và cho xuất khẩu, nhất là các sản phẩm xuất khẩu chủ lực, giữ vững uy tín của sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế; chủ động hợp tác với các cơ quan quản lý và hiệp hội ngành hàng nước ngoài để mở rộng thị trường, trong đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng và uy tín của sản phẩm thủy sản Việt Nam.

Thực hiện Chương trình, có 6 dự án ưu tiên hỗ trợ từ ngân sách nhà nước với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước và Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản, các địa phương và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu: Dự án xây dựng Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu thủy sản; Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, nghiên cứu phân tích và dự báo thị trường xuất khẩu thủy sản; Dự án xây dựng và thực hiện chương trình quảng bá, thông tin truyền thông cho sản phẩm thủy sản chủ lực và sản phẩm mới;  Dự án nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới và sản phẩm giá trị gia tăng; Dự án hỗ trợ đào tạo cán bộ nâng cao trình độ nghiệp vụ và luật pháp quốc tế phục vụ công tác thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại trong lĩnh vực thủy sản và Dự án hỗ trợ áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất nguyên liệu và chế biến thủy sản (Viet GAP, HACCP…). Tổng kinh phí dự kiến cho cả 6 dự án trên là 56 tỷ đồng.

Chương trình Phát triển xuất khẩu thủy sản  đến 2015, định hướng đến 2020 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 7 tháng 3 năm 2012. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article