Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định trang thiết bị hệ thống điện, về vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện và về thi công các công trình điện được Bộ Công thương ban hành tại Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định trang thiết bị hệ thống điện, về vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện và về thi công các công trình điện được Bộ Công thương ban hành tại Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/2/2010 (các số từ 91-96), có hiệu lực từ ngày 29/3/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article