UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 ban hành Kế hoạch Phát triển khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2011- 2015. Theo đó, đến năm 2015, khu kinh tế (KKT) Dung Quất cần trên 7.500 tỷ đồng cho đầu tư phát triển hạ tầng; tổng vốn đăng ký kinh doanh khoảng 13 tỷ USD; thu ngân sách trên 15.000 tỷ đồng/ năm; hàng hóa thông qua cảng đạt 25 triệu tấn/năm; giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp từ 17-18%/năm.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố Quyết định số 897/QĐ-UBNDngày 14/6/2012 ban hành Kế hoạch Phát triển khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2011- 2015. Theo đó, đến năm 2015, khu kinh tế (KKT) Dung Quất cần trên 7.500 tỷ đồng cho đầu tư phát triển hạ tầng; tổng vốn đăng ký kinh doanh khoảng 13 tỷ USD; thu ngân sách trên 15.000 tỷ đồng/ năm; hàng hóa thông qua cảng đạt 25 triệu tấn/năm; giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp từ 17-18%/năm.

Dung Quất là một khu kinh tế theo hướng mở của Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 50/2005/QĐ-TTgngày 11 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu Kinh tế. KKT Dung Quất đang được xây dựng và vận hành ở phía đông huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. KKT Dung Quất cũng được xác định là một trong những đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng khu vực miền Trung và Tây Nguyên; KKT tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực.

Để đạt các mục tiêu to lớn trên, thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung nâng cao công tác xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác quốc tế, quản lý đầu tư và hỗ trợ sau đầu tư vào KKT Dung Quất, đẩy nhanh quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị, công nghiệp và có các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng phải phù hợp với tình hình thực tế. Chú trọng phát triển các lĩnh vực như: công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp hóa chất, công nghiệp nặng: cơ khí, đóng tàu, luyện cán thép; Công nghiệp nhẹ gắn với khai thác tối đa Cảng nước sâu Dung Quất. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị vệ tinh như: Vạn Tường, Dốc Sỏi và một số đô thị vệ tinh khác.

Tính đến đầu năm 2012, KTT Dung Quất đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 111 dự án, với tổng vốn đăng ký 8 tỷ USD. Tổng giá trị sản lượng công nghiệp đạt 150.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 250 triệu USD, đóng góp ngân sách trên 15.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 13.500 lao động.

Trước mắt từ nay đến cuối năm 2012, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tập trung xây dựng các cơ chế chính sách trình các cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn đối với Khu Kinh tế Dung Quất như hoàn thành các cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, phát triển Khu kinh tế Dung Quất; đôn đốc, kiểm tra các đơn vị tư vấn hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong KKT đúng tiến độ và chất lượng như Cảng Dung Quất II, KCN nặng Dung Quất II, đô thị Dốc Sỏi, đô thị Sa Kỳ, Khu dân cư hạ lưu sông Trà Bồng, điều chỉnh KCN Đông Dung Quất, triển khai quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao; tập trung thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp và đô thị; hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án đã cấp giấy phép; hỗ trợ hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đặc biệt tập trung hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đối với các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất trong việc mở rộng Nhà máy lọc dầu (từ 6,5 triệu tấn lên 9,5-10 triệu tấn/năm) để sớm hình thành trung tâm lọc - hoá dầu Dung Quất; thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế và chuyên nghiệp đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp nặng, công nghiệp phụ trợ, đầu tư hạ tầng đô thị Vạn Tường,…; tập trung hỗ trợ và thúc đẩy việc triển khai các dự án lớn Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất, Nhà máy công nghiệp nặng Kumwoo Dung Quất, Nhà máy nhiệt điện 1.200MW của Semcorp, mở rộng Nhà máy công nghiệp nặng Doosan Vina; tổ hợp công nghiệp dịch vụ dầu khí và cảng PTSC…

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article