Nhằm tạo điều kiện cho các nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nắm bắt các kiến thức về  kỹ năng quản trị doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý doanh nghiệp, đầu tháng 6 năm 2012,  Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Miền Trung đã tổ chức hội thảo” Cách thức marketing và nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa” với sự trình bày của ông Lee Jai Paek, chuyên gia tư vấn Hàn Quốc của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Miền Trung, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nắm bắt các kiến thức về  kỹ năng quản trị doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý doanh nghiệp, đầu tháng 6 năm 2012,  Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Miền Trung đã tổ chức hội thảo” Cách thức marketing và nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa” với sự trình bày của ông Lee Jai Paek, chuyên gia tư vấn Hàn Quốc của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Miền Trung, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đắk Lắk là địa phương có thế mạnh về xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp hàng đầu thế giới như cà phê, cao su, tiêu….. Các sản phẩm này chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng sản phẩm xã hội và kim ngạch xuất khẩu hàng năm của tỉnh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn chưa khai thác hết tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh của tỉnh. 

Ngoài các lý thuyết về marketing, các bài học thành công của các hãng Samsung, Huyndai, bức tranh tổng thể về  nhu cầu lớn trong nhập khẩu cà phê trên thị trường thế giới cũng được ông  Lee Jai Paek giới thiệu trong nội dung trình bày tại Hội thảo.  Đây chính  là cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp trên địa bàn Đắk Lắk hiểu rõ hơn làm như thế nào phát huy hết nội lực của mình để có thể tham gia vào thị trường rộng lớn này.

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Miền Trung - Cục Phát triển doanh nghiệp hy vọng rằng Hội thảo này sẽ góp phần mang lại những ý tưởng mới  cũng như đáp ứng được sự mong đợi của các chủ doanh nghiệp, giúp họ có một cái nhìn rõ nét hơn để xác định chiến lược cho công ty mình. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Miền Trung sẽ tổ chức thêm những cuộc hội thảo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn khu vực Miền Trung – Tây Nguyên với các nội dung giảng dạy phù hợp với thế mạnh của từng địa phương.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article