Tại cuộc họp giao ban tháng 5 của Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì tham mưu việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN); tạm ngưng bổ sung quy hoạch và thành lập mới các CCN.

Tại cuộc họp giao ban tháng 5 của Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì tham mưu việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN); tạm ngưng bổ sung quy hoạch và thành lập mới các CCN.

Đây cũng chính là địa phương đi đầu thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KKT, KCN, CCN.

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi phát triển mạnh các KCX – KCN. Hiện thành phố có 13 KCN, KCX đang hoạt động có quy mô lớn và hai KCN đang trong quá trình hoàn chỉnh hạ tầng. Các KCX – KCN đã đóng góp kim ngạch xuất khẩu hàng tỷ USD mỗi năm cho thành phố . Các KCN, KCX trên địa bàn thành phố đã thu hút 1.034 doanh nghiệp (hơn 50% là doanh nghiệp trong nước). Các ngành nghề chiếm tỷ trọng vốn đầu tư các nhất gồm điện tử (25,47%), hóa nhựa (14,93%), cơ khí (13,12%), thực phẩm (8,92%), dệt may (8,84%). Lượng hàng hóa các KCN, KCX xuất khẩu trên 45 quốc gia trên thế giới, tạo việc làm cho hơn 250.000 lao động…

Đến năm 2020, kế hoạch Thành phố sẽ có 23 KCN, KCX với diện tích 2.475,4 ha và 4 KCN dự kiến sẽ mở rộng thêm với diện tích đất là 849 ha.

Theo chỉ đạo nêu trên, Sở Công thương và Ban quản lý các KCN - KCX cần đề xuất biện pháp xử lý đối với các KCN, KCX hoạt động kém hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên đất đai, ô nhiễm môi trường. Đối với những KCN - KCX đã được giao đất nhưng chủ đầu tư không có khả năng hoặc cố tình kéo dài không thực hiện dự án thì thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, đất đã giao.

UBND các quận/huyện có các KCN - KCX phải phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các KCX - KCN bố trí quỹ đất để triển khai các dự án trường học, mẫu giáo, trạm y tế, nhà lưu trú công nhân, cửa hàng tiện ích, siêu thị… phục vụ cho người lao động.

          Bên cạnh đó, sẽ xử lý kiên quyết các dự án trong KKT, KCN, CCN hoạt động kém hiệu quả, không tuân thủ quy định của pháp luật; xem xét việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án thực hiện không đúng quy định, không triển khai hoặc triển khai xây dựng hạ tầng, nhà xưởng, trang thiết bị chậm tiến độ, xin gia hạn nhiều lần. Đồng thời, thu hút đầu tư có chọn lọc, có định hướng theo ngành nghề phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương; ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ, các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường; chú trọng tính liên kết ngành trong phát triển KKT, KCN, CCN.

Mục tiêu đặt ra đối với KCN, KCX của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 là thu hút đầu tư 4 tỷ USD, chuẩn bị 1.000 ha đất để kêu gọi đầu tư; đưa kim ngạch xuất khẩu đạt mức 6 tỷ USD, thu ngân sách 12.000 tỷ đồng, đảm bảo 100% doanh nghiệp hoạt động có nhà máy xử lý chất thải, nước thải tập trung; tạo việc làm cho 75.000 lao động; hoàn thành các công trình hạ tầng xã hội./.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article